Bệnh mạch vành

Cầm máu là một phần của phản ứng tự vệ bình thường của cơ thể, là phản ứng đối với thương tổn mạch. Sự phát triển vữa xơ động mạch nói chung và vữa xơ động mạch vành thường diễn tiến từ từ trong nhiều năm, khởi đầu từ rất trẻ (khoảng 20 tuổi) nhưng…

Thay đổi hành vi

Các kết quả cho thấy ở mức cộng đồng hàm lượng cholesterol huyết thanh liên quan chặt với mắc bệnh mạch vành. Có thể nói, ít có chủ đề nghiên cứu được quan tâm nhiều trong mấy chục năm gần đây như mối liên quan giữa chế độ ăn với bệnh tim mạch. Những phát…