Rau quả

Tiếp theo là vitamin C có nhiều ở các loại rau xanh và quả có vị chua như: bắp cải đỏ (60 mg%), cải cúc (27 mg%), cần tây (150 mg%), hành lá (60 mg%), ớt vàng (250 mg%), rau dền đỏ (89 mg%), rau kinh giới (110 mg%), rau ngót (185 mg%), rau mùi…