Lối sống khỏe

Vấn đề ở chỗ bạn là người quyết định những hoạt động mà bạn muốn và thích hợp với thói quen hàng ngày của bạn. Những thay đổi nhỏ trong lối sống có thể giúp chúng ta sống lâu và khỏe hơn. Tốt nhất là những thay đổi đơn giản, dễ thực hiện – những…

Muối

Mặt khác trong giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng cũng cần chú ý khuyến nghị tăng cường các nguồn calci trong thức ăn (rau xanh, ăn cá cả xương, tôm, cua, đặc biệt là sữa). Mặt khác trong giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng cũng cần chú ý khuyến nghị tăng cường các…

Rau quả chín

Đứng trên góc độ dinh dưỡng dự phòng, uống nước chè, khôi phục lại tập quán uống chè tươi truyền thống là một việc cần làm. Khi nói đến cải thiện chế độ ăn tổ chức một bữa ăn tươi, rau chưa được quan tâm thích đáng. Đây là một điểm cần chú ý trong…