Hút thuốc lá

Để ý xem bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền mỗi tuần khi ngưng hút thuốc và cũng tính toán như vậy suốt trong năm tiếp theo. Hệ tiêu hóa – Chất nicotine tác động lên hệ tiêu hóa theo nhiều cách khác nhau qua đường máu và qua hệ thần kinh ở đường tiêu…