Trẻ nhỏ thường chưa tự bảo vệ bản thân khi thời tiết trở lạnh, do vậy, rất dẽ nhiễm lạnh và bị cảm cúm, cùng các bệnh thông