Bệnh mạch vành

Cầm máu là một phần của phản ứng tự vệ bình thường của cơ thể, là phản ứng đối với thương tổn mạch. Sự phát triển vữa xơ động mạch nói chung và vữa xơ động mạch vành thường diễn tiến từ từ trong nhiều năm, khởi đầu từ rất trẻ (khoảng 20 tuổi) nhưng…