Béo phì

Loài người cổ đại đã biết đến béo phì, trên các bức chạm cổ đã có hình ảnh những người béo, tuy vậy tỷ lệ người béo chưa bao giờ có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng như ở thế giới hiện đại. Do béo phì liên quan đến nhiều tình trạng bệnh lý quan…