Giấc ngủ rất quan trọng đối với tất cả mọi người. Vì trong khi ngủ cơ thể sẽ được nghỉ ngơi và diễn ra quá trình trao đổi