Rối loạn chức năng thận nếu không phát hiện kịp thời sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Khi lượng chất thải quá nhiều và thận không