Sống vui khỏe mỗi ngày sẽ giúp bạn không những tinh thần phơi phới mà thần thái cũng được tăng lên. Tâm trạng vui vẻ chứng tỏ bạn