Tăng cân là một trận chiến của người gầy. Có nhiều nguyên nhân khiến bạn gầy như cơ địa không béo được, ăn không hấp thụ hay bạn