Lối sống vội vã của cha mẹ luôn ảnh hưởng đến con cái, nó khiến cho trẻ bị cuốn theo và không có thời gian dành để hoạt