Yoga giúp cho con người cải thiện sức khỏe, tăng sức bền bỉ, dẻo dai cho cơ thể, cải thiện các hoạt động của hệ cơ quan giúp