Uncategorized

Các khuyến nghị chung về dinh dưỡng

Nhiều quốc gia phát triển đã quan tâm đầu tư cho các nghiên cứu để tìm hiểu mối quan hệ giữa chế độ dinh dưỡng và các bệnh mạn tính.
Cho đến hết thế kỷ XX, nạn đói vẫn đang còn đe dọa một bộ phận nhân loại không nhỏ, một số bệnh do thiếu dinh dưỡng đặc biệt là các thể nhẹ và vừa phải vẫn đang có tỷ lệ cao ở nhiều nước đang phát triển trong đó có nước ta.
Bên cạnh đó, người ta đã bắt đầu báo động về sự gia tăng nhiều bệnh mạn tính có liên quan tới chế độ dinh dưỡng. Trước hết ở châu u là nơi đã có an ninh thực phẩm, nền công nghiệp phát triển, các nhà khoa học đã nhanh chóng nhận thấy sự dư thừa, phong phú về thực phẩm không đem lại sự an toàn về sức khỏe mà tiềm chưa không ít rủi ro. Nhiều quốc gia phát triển đã quan tâm đầu tư cho các nghiên cứu để tìm hiểu mối quan hệ giữa chế độ dinh dưỡng và các bệnh mạn tính.
Người ta đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau từ các nghiên cứu thực nghiệm, lâm sàng, dịch tễ học cho đến các khảo sát về cách ăn uống của các cộng đồng dân cứ có sức khỏe và tuổi thọ cao (vùng Okinawa – Nhật Bản, vùng Cretes ở Địa Trung Hải), cũng như tìm hiểu các ăn uống của loài người ở các thời kỳ trước đây. Kết quả của tất cả các công trình thuộc nhiều tập thể khoa học khác nhau đều cho câu trả lời chung là chế độ dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với các bệnh mạn tính, tuy vậy vẫn chưa đủ bằng chứng để trả lời nhiều câu hỏi cụ thể, cho nên các công trình nghiên cứu vẫnd đang tiếp tục.
Năm 1976, Tổ chức Y tế Thế giới công bố chuyên khảo: “Dinh dưỡng trong Y học dự phòng (Nutrition in preventive medicine. Biên tập G. M. Beaton và E. M. Bengoa, Geneva 1976) trong đó đề cập khá đầy đủ các vấn đề do thiếu dinh dưỡng, đặc biệt có một chương về dịch tễ học dinh dưỡng và một cương về can thiệp dinh dưỡng. Có thể nói đây là cuốn sách đầu tiên của Tổ chức Y tế Thế giới về dinh dưỡng trong Y tế công cộng. Bấy giờ cuốn sách chỉ dành trong phần phụ lục một chương về các vấn đề dinh dưỡng ở xã hội thịnh vượng, đề cập đến ba vấn đề: béo phì, thiếu máu cơ tim và sâu răng (34).
Các thành tựu về tìm hiểu mối liên quan giữa chế độ dinh dưỡng và các bệnh mạn tính đã tiến bộ nhanh trong phần tư cuối cùng của thế kỷ XX với sự ra đời của báo cáo kỹ thuật: “Chế độ ăn, dinh dưỡng và dự phòng các bệnh mạn tính” vào năm 1990 và năm 2003 của tổ chức Y tế Thế giới, đánh dấu sự công nhận vai trò của chế độ dinh dưỡng đối với các bệnh này (22,42).