Uncategorized

Cơ quan tiêu hóa

Túi cơ này là nơi giữ phân lại. Nó là vùng nhạy cảm về áp lực và sẽ vào cơ thể khi nào trung tiện hoặc đại tiện.
Miệng
Những bước đầu tiên của quá trình tiêu hóa xảy ra ở đây – kết hợp các hoạt động của miệng, lưỡi và nước bọt. Lưỡi đẩy thức ăn xuống họng trong khi nuốt.
Tuyến nước bọt
Những tuyến này bài tiết nước bọt để bôi trơn thức ăn và chứa amylase, môt enzyme tiêu hóa đường đa phân tử.
Gan
Gan sản xuất mật dạng nước, màu xan giúp tiêu hóa mỡ. Nó cũng chế biến và giải độc thức ăn đến từ ruột.
Tĩnh mạch chủ
Máu giàu chất dinh dưỡng từ ruột đến gan, ở đây nó sẽ được giải độc và đưa ra cho cơ thể sử dụng.
Túi mật
Có hình dạng quả lê nhỏ dự trữ mật xanh được gan sản xuất – nó có thể dự trữ đến 70 ml.
Tá tràng
Phần đầu tiên của ruột non dài khoảng 25 cm. Tạo đây, mật từ túi mật và các enzyme từ tuyến tụy phối hợp nhau trộn thức ăn.
Manh tràng
Phần ruột già giống hình túi này có ruột thừa gắn ở thành sau của nó.
Hậu môn
Phần cuối cùng của ống tiêu hóa bao gồm các cơ vòng giữ cho hậu môn đứng lại cho đến khi bạn sẵn sàng đi tiêu.
Họng
Ở đây, nắp thanh quản sẽ đậy trên thanh quản trong khi nuốt. Việc này đảm bảo cho thức ăn đi xuống thực quản mà không đi vào thanh quản nếu thức ăn đi sai đường, nó sẽ ở đây, nắp thanh quản sẽ đậy trên thanh quản trong khi nuốt. Việc này đảm bảo cho thức ăn đi xuống thực quản mà không đi vào thanh quản nếu thức ăn đi sai đường, nó sẽ bị ho tống ra.
Thực quản
Thức ăn sẽ được thúc ẹp dọc theo ống cơ 25 cm này để xuống dạ dày.
Dạ dày
Là một túi cơ được lót những tuyến phóng thích các enzym tiêu hóa. Những tuyến ở đây cũng giải phóng HCl khởi đông quá trình tiêu hóa bằng cách kích hoạt các enzyme và tiệu diệt vi trùng.
Tuyến tụy
Một tuyến lớn sản xuất chất dịch chứa các enzyme tiêu hóa và NaHCO3 trung hòa axit dạ dày. Những enzyme ở đây sẽ đi xuống tá tràng.
Hỗng tràng và hồi tràng
Đoạn cuối và dài nhất ruột non đo được 4.75m. Quá trình tiêu hóa tiếp tục và các chất dinh dưỡng ở đây được hấp thu vào máu.
Đại tràng
Đây là phần chính của ruột già dài 1.5m, ở đây thức ăn còn lại sẽ được kết chặt đồng thời với việc hấp thu nước.
Trực tràng
Túi cơ này là nơi giữ phân lại. Nó là vùng nhạy cảm về áp lực và sẽ vảo cơ thể khi nào trung tiện hoặc đại tiện.
Những rối loạn tiêu hóa
Thói quen đại diện của bạn có lẽ là chỉ điểm tốt nhất cho hoạt động của hệ tiêu hóa.