Uncategorized

Đậu tương và bệnh tim mạch

Flavonol và flavon là các nhóm trong flavonoid có tác dụng đối với bệnh tim mạch theo các cơ chế khác nhau.
Cơ chế về vai trò của đậu tương đối với bệnh tim mạch còn chưa rõ ràng. Có mấy lý thuyết như sau:
Vai trò của thành phần acid amin trong đậu tương đặc biệt tỷ số lysin / arginin thấp. Arginin ít gây tăng cholesterol so với lysin. Ngoài ra đậu tương có nhiều arginin còn có vai trò cải thiện phản ứng vận mạch.
Các isoflavon: Đậu tương có nhiều isoflavon genistein, daidzein và một phần glycitein. Các thực nghiệm trên người và động vật cho thấy các isoflavon có tác dụng độc lập với lượng cholesterol nhưng đáp ứng phụ thuộc theo liều lượng.
Bảng 22: Các cơ chế tác dụng của protein đậu tương với nguy cơ bệnh mạch vành
Giảm cholesterol huyết thanh, có thể do:
Tăng tiết mật.
Tăng hoạt động các thụ thể LDL.
Tăng tyrocin và hormon tuyến giáp trạng.
Giảm hấp thu cholesterol.
Tăng globulin đậu tương.
Giảm mẫn cảm oxy hóa LDL.
Tăng sự hòa hợp của động mạch.
Hoạt tính oestrogen của isoflavon đậu tương có thể cải thiện các lipid máu.
Các chất hóa thực vật (phytochemical) và bệnh tim mạch
Các chất hóa thực vật là các phức hợp có hoạt tính sinh học tìm thấy ở quả, rau và các hạt nguyên vẹn. Nhiều nghiên cứu dịch tễ và lâm sàng cho thấy các hợp chất này có vai trò giảm nguy cơ bệnh tim mạch và ung thư. Bảng 23 tổng hợp một số chất đã được nghiên cứu nhiều vừa qua.
Có ba nhóm hóa chất thực vật: flavonoid, sterol thực vật và hợp chất sulfide thực vật được nghiên cứu nhiều nhất và có thể liên quan tới bệnh tim mạch.
Các flavonoid
Flavonoid là các hợp chất đa phenol có ở quả, rau, hạt có vỏ cứng, chè và rượu vang. Flavonol và flavon là các nhóm trong flavonoid có tác dụng đối với bệnh tim mạch theo các cơ chế khác nhau.
Đậu tương có nhiều isoflavon có tác dụng giảm cholesterol huyết thanh. Các nghiên cứu còn cần tiếp tục để đánh giá đầy đủ hiệu lực của các flavonoid và các tác dụng không mong muốn của chúng.
Các sterol thực vật
Các sterol thực vật gồm sitosterol, stigmasterol và campesterol đã được thông báo là có tác dụng giảm cholesterol huyết thanh thông qua tăng hoạt tính thụ cảm LDL. Các nghiên cứu dài hơi về vai trò các sterol thực vật đối với sức khỏe tim mạch ở người bình thường còn đang tiếp tục.
Các thực phẩm thực vật có sulfid
Các thực phẩm thực vật chứa sulfid thuộc họ hành tỏi, chủ yếu dưới dạng các dẫn xuất của cystein. Nhiều công trình cho thấy hành và tỏi có tác dụng giảm cholesterol, giảm nguy cơ tắc mạch và ức chế ngưng kết tiểu cầu. Đã có thông báo rằng mỗi ngày dùng 1 khía tỏi có thể làm giàm 0,59 mmol/l (23 mg/dl) cholesterol tuy vậy các kết quả nghiên cứu còn chưa nhất quán.