Uncategorized

Dinh dưỡng trong thời kỳ có thai

Dinh dưỡng hợp lý là yếu tố quan trọng hàng đầu để mẹ và con khỏe mạnh, ít có các rủi ro.
Biến đổi sinh lý của người mẹ khi có thai
Cân nặng khi đẻ là chỉ tiêu tốt nhất về tình trạng sức khỏe của trẻ sơ sinh. Cả cân nặng của người mẹ và tăng cân khi có thai đều ảnh hưởng đến cân nặng sơ sinh. Tình trạng dinh dưỡng của người mẹ khi bắt đầu có thai càng tốt thì cuộc đẻ càng an toàn.
Trong thời kỳ có thai cân nặng người mẹ nên tăng từ 10 – 12 kg chủ yếu vào 3 tháng giữa (4 – 5 kg) và 3 tháng cuối (5 – 6 kg) còn 3 tháng đầu chỉ tăng 1 kg. Cân nặng tăng trên 1 kg/ tuần vào bất kỳ thời gian nào cũng là quá nhiều, còn sụt cân hay tăng dưới 1 kg/ tháng là chỉ điểm của thiếu dinh dưỡng. Mọi người mẹ đều cần tăng cần dù nhiều hay ít khi có thai, kể cả người béo cũng không có chỉ định giảm cân. Những người mẹ có BMI trước khi có thai < 20 nên tăng 0,5 kg/ tuần ở 6 tháng cuối, với BMI > 26 nên tăng 0,3 kg/ tuần.
Bảng 6: Tăng cân của người mẹ khi có thai
Thành phần Trọng lượng (kg)
Cân nặng trẻ sơ sinh 3
Thể tích máu (mẹ) 1,5
Tổ chức vú 1,2
Tử cung và phần phụ 1,1
Nước ối 0,8
Rau thai 0,4
Mỡ dự trữ (mẹ) 2,0 – 4
Cộng 10 – 12
Thể tích máu tăng khoảng 50% trong thời kỳ có thai, thể tích khối hồng cầu chỉ tăng 20%, do đó đậm độ hemoglobin và hematocrit sẽ giảm song song với thể tích hồng cầu. Thai nhi chiếm khoảng 25% lượng cân tăng nhưng chỉ chiếm 10% của lượng mỡ tích lũy trong thời kỳ có thai. Tuy vậy, 60% lượng protein tích lũy nằm ở thai nhi và rau thai (25,28).
Hình vẽ 4: Thời kỳ mang thai
Nhu cầu dinh dưỡng khi có thai và cho bú
Năng lượng và protein
Trong thời kỳ có thai, chế độ ăn của người mẹ cần cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho người mẹ và thai nhi. Nhu cầu protein và nặng lượng cao nhất vào 3 tháng cuối. Nói chung ở người có thai 6 tháng cuối năng lượng và protein cần tăng thêm 350 Kcal /ngày và 15 g protein /ngày so với khi chưa có thai, ở người mẹ cho con bú dưới 6 tháng cần 550 Kcal /ngày và 28 g protein /ngày (theo nhu cầu khuyến nghị cho người Việt Nam).
Các vitamin
Cũng như các chất dinh dưỡng khác, nhu cầu vitamin tăng lên khi có thai. Các vitamin nhóm B tăng lên tỷ lệ thuận với năng lượng, vitamin C tăng lên 10 mg /ngày ở người có thai và 30 mg /ngày ở người mẹ cho con bú. Dinh duong trong thoi ky co thai
Dinh duong trong thoi ky co thai, Tăng cân của người mẹ khi có thai, Năng lượng và protein
Dinh dưỡng hợp lý là yếu tố quan trọng hàng đầu để mẹ và con khỏe mạnh, ít có các rủi ro.
Biến đổi sinh lý của người mẹ khi có thai
Cân nặng khi đẻ là chỉ tiêu tốt nhất về tình trạng sức khỏe của trẻ sơ sinh. Cả cân nặng của người mẹ và tăng cân khi có thai đều ảnh hưởng đến cân nặng sơ sinh. Tình trạng dinh dưỡng của người mẹ khi bắt đầu có thai càng tốt thì cuộc đẻ càng an toàn.
Trong thời kỳ có thai cân nặng người mẹ nên tăng từ 10 – 12 kg chủ yếu vào 3 tháng giữa (4 – 5 kg) và 3 tháng cuối (5 – 6 kg) còn 3 tháng đầu chỉ tăng 1 kg. Cân nặng tăng trên 1 kg/ tuần vào bất kỳ thời gian nào cũng là quá nhiều, còn sụt cân hay tăng dưới 1 kg/ tháng là chỉ điểm của thiếu dinh dưỡng. Mọi người mẹ đều cần tăng cần dù nhiều hay ít khi có thai, kể cả người béo cũng không có chỉ định giảm cân. Những người mẹ có BMI trước khi có thai < 20 nên tăng 0,5 kg/ tuần ở 6 tháng cuối, với BMI > 26 nên tăng 0,3 kg/ tuần.
Bảng 6: Tăng cân của người mẹ khi có thai
Thành phần Trọng lượng (kg)
Cân nặng trẻ sơ sinh 3
Thể tích máu (mẹ) 1,5
Tổ chức vú 1,2
Tử cung và phần phụ 1,1
Nước ối 0,8
Rau thai 0,4
Mỡ dự trữ (mẹ) 2,0 – 4
Cộng 10 – 12
Thể tích máu tăng khoảng 50% trong thời kỳ có thai, thể tích khối hồng cầu chỉ tăng 20%, do đó đậm độ hemoglobin và hematocrit sẽ giảm song song với thể tích hồng cầu. Thai nhi chiếm khoảng 25% lượng cân tăng nhưng chỉ chiếm 10% của lượng mỡ tích lũy trong thời kỳ có thai. Tuy vậy, 60% lượng protein tích lũy nằm ở thai nhi và rau thai (25,28).
Hình vẽ 4: Thời kỳ mang thai
Nhu cầu dinh dưỡng khi có thai và cho bú
Năng lượng và protein
Trong thời kỳ có thai, chế độ ăn của người mẹ cần cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho người mẹ và thai nhi. Nhu cầu protein và năng lượng cao nhất vào 3 tháng cuối. Nói chung ở người có thai 6 tháng cuối năng lượng và protein cần tăng thêm 350 Kcal /ngày và 15 g protein /ngày so với khi chưa có thai, ở người mẹ cho con bú dưới 6 tháng cần 550 Kcal /ngày và 28 g protein /ngày (theo nhu cầu khuyến nghị cho người Việt Nam).
Các vitamin
Cũng như các chất dinh dưỡng khác, nhu cầu vitamin tăng lên khi có thai. Các vitamin nhóm B tăng lên tỷ lệ thuận với năng lượng, vitamin C tăng lên 10 mg /ngày ở người có thai và 30 mg /ngày ở người mẹ cho con bú.