Uncategorized

Dinh dưỡng và các bệnh mạn tính

Quá trình phát hiện đi đôi với chiến lược can thiệp kịp thời đã góp phần đẩy lùi khuynh hướng không mong muốn đó. Việc thực hiện một chiến lược dinh dưỡng sức khỏe dự phòng các bệnh mạn tính đã có thành công cụ thế ở nhiều nước Bắc u đặc biệt là Na Uy, Phần Lan và hiện nay đang được quan tâm nhiều ở các nước đã phát triển.
Năm 1990, tổ chức Y tế Thế giới xuất bản báo cáo chuyên đề “Chế độ ăn, dinh dưỡng và dự phòng các bệnh mạn tính” đã xác nhận tầm quan trọng của các yếu tố dinh dưỡng đối với phòng ngừa nhiều loại bệnh mạn tính quan trọng ở thời kỳ hiện đại. Năm 2003, Tổ chức Y tế Thế giới lại công bố báo cáo mới về chuyên đề trên, điều đó càng chứng tỏ tính thời sự cấp bách của chủ đề (22,42).
Nhờ các tiến bộ xã hội, đời sống, cung cấp thực phẩm, chăm sóc sức khỏe nên tuổi thọ trung bình của con người ngày một tăng, lớp người cao tuổi trong xã hội ngày một nhiều và các bệnh mạn tính trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng. Ung thư, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, loãng xương và béo phì là mối quan tâm hàng đầu ở các nước đã phát triển và đang ngày càng trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng ở cả các nước đang phát triển. Nguyên nhân của các bệnh mạn tính liên quan để dinh dưỡng phức tạp, bao gồm các yếu tố di truyền, lối sống và chế độ ăn. Tại thời điểm hiện nay, vẫn còn khó khăn để thay đổi các yếu tố di truyền nhưng lối sống và chế độ ăn có thể điều chỉnh được nên đã có thể giảm bớt các rủi ro của một số bệnh mạn tính có liên quan để dinh dưỡng. Càng ngày càng có nhiều bằng chứng về mối liên quan giữa chế độ ăn với bệnh mạn tính và hiệu quả của các chương trình can thiệp cộng đồng trong giảm bớt nguy cơ mắc các bệnh đó.
Dinh dưỡng và các bệnh mạn tính là một lĩnh vực lớn, kiến thức đang vận động nhanh, do đó trong tình hình hiểu biết hiện nay, người ta thường tập trung vào các chủ đề lớn nhất sau đây (22,38,42):
Béo phì
Béo phì là vấn đề dinh dưỡng phổ biến nhất ở các nước đã phát triển. Béo phì làm tăng các rủi ro về bệnh tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp và là cơ địa tốt cho phát sinh nhiều bệnh mạn tính khác. Béo phì ở trẻ em làm tăng nguy cơ trở thành béo phì khi trưởng thành và các nguy cơ bệnh tật khác, đặc biệt các bệnh tim mạch.