Uncategorized

Dinh dưỡng và ung thư

Đến thế kỷ XX hai giả thiết lớn về yếu tố môi trường trong bệnh nguyên ung thư đã được đề xuất.
Tuy chưa có được các bằng chứng và lời khuyên như đối với nhiều bệnh tim mạch nhưng các kết quả rất đáng khích lệ.
Thật ra lịch sử còn xa xưa hơn. Các nhà Y học Phương Đông như Yong – He Yan sống vào đời Tống (960 – 1279 sau Công nguyên) đã cho rằng thiếu dinh dưỡng là nguyên nhân của một loại bệnh mà ngày nay ta biết đó là ung thư thực quản.
Đến thế kỷ XX hai giả thiết lớn về yếu tố môi trường trong bệnh nguyên ung thư đã được đề xuất. Thuyết thứ nhất dựa vào sự tiếp xúc các nhân tố gây ung thư trong môi trường lao động, thuyết thứ hai tập trung vào chế độ ăn.
Các nghiên cứu dịch tễ học về mối quan hệ giữa chế độ ăn và ung thư bởi tác giả Orr ở Ấn Độ và Stocks ở Anh năm 1933 cho thấy chế độ ăn thiếu thốn, chủ yếu là ít rau quả là các yếu tố nguy cơ. Trong nhiều năm tiếp theo các nguyên nhân ăn uống đối với ung thu đã ít được quan tâm mà các ưu tiên dành cho các giả thiết khác như yếu tố di truyền, các virus hoặc các hóa chất gây ung thư. Tuy vậy các quan sát về biến đổi tỷ lệ mắc ung thư ở các quần thể di cư từ nước này sang nước khác và ở các thế hệ nối tiếp của họ đã gợi ý một cách mạnh mẽ rằng các ung thư có nguyên nhân do môi trường rất lớn. Nhật Bản là nước có tỷ lệ thấp về ung thư vú, đai tràng và tuyến tiền liệt nhưng tỷ lệ mắc các ung thư này của người Nhật di cư sang Hoa Kỳ lại cao như ở nước sở tại. Vì vậy trong nửa sau của thế kỷ XX các công trình thực nghiệm và dịch tễ học đã chỉ ra rằng chế độ ăn thực sự là yếu tố môi trường chính ảnh hưởng tới tần xuất mắc một số ung thư. Quĩ Quốc tế về nghiên cứu ung thư phối hợp với Viện nghiên cứu Ung thư của Hoa Kỳ đã công bố một công trình chuyên khảo tổng quan về vấn đề này (24). Dựa trên phân tích các công trình đã công bố của các hội đồng chuyên ngành, các tác giả phân loại mức liên quan theo các loại sau: thuyết phục, gần như chắc chắn, nhiều khả năng, chưa đủ căn cứ (42).
Theo thống kê ở các nước phát triển có trên 30% tử vong do ung thư liên quan đến chế độ ăn và béo phì.
Các nhân tố ăn uống gây ung thư (24,25,38)
Các chất gây ung thư trong thực phẩm
Các thực phẩm xử lý ở nhiệt độ cao có thể chứa các sản phẩn nhiệt phân. Các carbohydrat thơm, đa vòng gây ung thư (polycyclic aromatic hydrocarbon – PAHs) như benzopyren và benzanthraxen được tạo thành từ hợp chất hữu cơ bị nhiệt phân.