Uncategorized

Mức báo động của béo phì

Hiện chưa có các “ngưỡng” quy ước đối với vòng thắt lưng. Người ta thấy các nguy cơ tăng lên rõ khi các trị số tương ứng là ≥ 102 cm và ≥ 99 cm (23). Mối liên quan giữa BMI và các “ngưỡng” vòng bụng đối với nguy cơ bệnh tật được trình bày ở bảng 14 dưới đây (27).
Bảng 14: Nguy cơ bệnh tật với BMI ở các ngưỡng vòng bụng khác nhau
Phân loại
Thiếu cân
Bình thường
Thừa cân
Tiền béo phì
Béo phì độ 1
Béo phì độ 2
BMI (kg/m2)
< 18,5
18,5 – 22,9
≥ 23
23 -24,9
25 – 29,9
≥ 30
Nguy cơ bệnh tật (phối hợp) vòng bụng
<90cm (nam)
<80cm (nữ)
Thấp (nhưng tăng nguy cơ các vấn đề lâm sàng khác)
Trung bình
Tăng
Vừa
Nặng
≥ 90cm (nam)
≥ 80cm (nữ)
Trung bình
Tăng
Vừa
Nặng
Rất nặng
Do đó Tổ chức Y tế Thế giới /Tổ chức nghiên cứu béo phì quốc tế khuyến nghị đối với cư dân châu Á “ngưỡng” vòng bụng nên ở 90cm (nam) và 80cm (nữ) (27). Đối với tỷ số vòng bụng /vòng mông ngưỡng thích hợp là ≥ 0,90 ở nam và ≥ 0,80 ở nữ (25, 27).
Cách nhận định thừa cân, béo phì ở trẻ em thường dựa vào cân nặng tương ứng so với chiều cao. Dựa vào bảng BMI theo tuổi, khi BMI > 95 percentil coi là béo, trên 85 percentil coi là có “nguy cơ” (tương ứng với BMI bằng 30 và 25) (27).
Tình hình và diễn biến
Tình hình thừa cân và béo phì đang tăng lên ở mức báo động khắp nơi trên thế giới, ở người lớn và cả trẻ em, đó thật sự là một mối đe dọa tiềm ẩn trong tương lai. Ở các nước đang phát triển bép phì tồn tại song song với thiếu dinh dưỡng (BMI < 18,5), gặp nhiều ở đô thị hơn ở nông thôn. Tỷ lệ người trưởng thành béo phì ở Hoa Kỳ là 20% ở nam, 25% ở nữ, ở Canada là 15% chung cho hai giới, ở Hà Lan 8%, ở Vương quốc Anh 16%. Trừ một số nước ở Bắc u (Hà Lan, Thụy Điển), tỷ lệ người béo phì trên thế giới tăng lên rõ rệt trong mấy chục năm qua, ở nữ thường cao hơn ở nam.
Ở các nước đang trong thời kỳ kinh tế chuyển tiếp, khi kinh tế tăng trưởng tỷ lệ người béo phì cũng tăng lên cùng với tỷ lệ người gầy giảm dần. Ở giai đoạn đầu, tỷ lệ béo tăng ở tầng lớp khá giả trong xã hội sau đó tăng dần ở tầng lớp thu nhập thấp.
Ở các nước đã phát triển, tỷ lệ béo phì cao ở tầng lớp nghèo thu nhập thấp và ở nông thôn nhiều hơn thành thị.