Uncategorized

Phân bố mỡ trong cơ thể

Nhiều yếu tố bao gồm di truyền, tuổi, giới, uống rượu, hút thuốc và vận động thể lực có liên quan tới loại béo hình quả táo hay quả lê mà cơ chế còn chưa sáng tỏ. Các yếu tố di truyền có thể ảnh hưởng tới 20 – 50% sự thay đổi tỷ số vòng bụng /vòng mông. Nam giới thường có tỷ số vòng bụng /vòng mông và mỡ bụng cao hơn nữ. Mỡ có khuynh hướng tập trung ở vùng trung tâm khi tuổi tăng lên giữa tuổi trẻ và tuổi trung niên ở nam giới, còn ở nữ giữa tuổi trung niên và tuổi già (một chức phận của tình trạng mãn kinh).
Mặc dù người hút thuốc thường gầy hơn người không hút thuốc những tỷ số vòng bụng /vòng mông của họ lại có khuynh hướng cao hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy rèn luyện thể lực và thể thao có liên quan tới tỷ số vòng bụng /vòng mông. Có các nghiên cứu cho thấy uống rượu, bia làm tăng tích lũy mỡ ỡ vòng bụng trong khi đó uống rượu vang lại làm giảm tỷ số vòng bụng /vòng mông.
Một số nghiên cứu gần đây cho thấy ở nhiều nước châu Á đang trong thời kỳ chuyển tiếp về dinh dưỡng (Ấn Độ, Pakistan) tỷ lệ người béo bụng thường cao và liên quan với sự gia tăng bệnh đái tháo đường. Cả yếu tố di truyền và lối sống đều đang được quan tâm nghiên cứu.
Cách phân bố mỡ trong cơ thể có liên quan đến các nguy cơ về sức khỏe. Mỡ nội tạng (đo bằng kỹ thuật hình ảnh hoặc tỷ số vòng bụng /vòng mông liên quan ngược chiều với độ nhạy cảm của insulin; Giữa hàm lượng HDL và tỷ số vòng bụng /vòng mông có mối tương quan ngược chiều còn với LDL và tổng số cholesterol thì kết quả còn chưa thống nhất.
Nhiều bằng chứng cho thấy có mối liên quan chặt chẽ giữa tỷ số vòng bụng /vòng mông với nguy cơ phát sinh đái tháo đường không phụ thuộc insulin kể cả sau khi loại trừ ảnh hưởng của tuổi, BMI, hút thuốc lá và các biến số liên quan.
Mối liên quan giữa tỷ số vòng bụng /vòng mông cao với bệnh tim mạch đã được phát hiện ở một số nghiên cứu cộng đồng nhưng không thống nhất đặc trưng bằng bênh đái tháo đường.
Tình trạng phân bố mỡ trong cơ thể với sức khỏe, bệnh tật đã được nghiên cứu nhiều trong những năm gần đây. Tuy vậy, người ta cần hiểu thêm cơ chế của tình trạng đó, các kỹ thuật đánh giá cần chính xác hơn, sự khác nhau giữa các nhóm chủng tộc cũng như ảnh hưởng của thay đổi hành vi đến sự phân bố mỡ trong cơ thể (53).