Uncategorized

Thách thức từ chính bộ máy nhà nước – Phần 2

Để ngoài sổ sách để giám đốc… tùy nghi sử dụng. Số tiền này, năm 1991 là 400 triệu, sang năm 1992 lên tới 1,5 tỷ.
Cũng theo báo cáo của Chính phủ, vừa qua các cơ quan chức năng đã thu giữ 231 đồ cổ của Công ty Xuất Nhập khẩu tổng hợp Hataco thuộc Tổng cục Xây dựng kinh tế – Bộ quốc phòng, giấu trong 2 container hàng đồ gốm xuất ra nước ngoài bằng đường biển.
Đặc biệt nghiêm trọng là 28 tỉnh, thành phố đã cho phép đăng ký lưu hành 788 xe ô tô nhập khẩu lậu, gây thất thu thuế 50,8 tỷ đồng. Ngay tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có tình trạng cấp phép cho khoảng 100 xe ô tô nhập lậu lưu hành, Ủy ban nhân dân thành phố đang tiến hành kiểm tra để xử lý.
Khi lưỡi gươm vẫn còn treo lơ lửng
Mặc dù Quốc hội đã công bố nhiều quyết định yêu cầu truy cứu trách nhiệm các cán bộ bao che, xử lý nội bộ, can thiệt trái nguyên tắc đối với hành vi tham nhũng tại đơn vị mình; Chính phủ cũng công bố xử lý trách nhiệm các thủ trưởng cơ quan đơn vị nếu không tự phát hiện và đấu tranh chống tiêu cực,… cho tới nay, vẫn chưa có một trường hợp nào bị xử lý thích đáng.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Ban chỉ đạo chống tham nhũng tại các cơ quan đơn vị trong thành phố ban hành đã lâu và rất cương quyết song được chấp hành một cách… không mấy nghiêm túc. Đến nỗi, vấn đề được đưa ra Hội đồng nhân dân thành phố và Phó chủ tịch Trương Văn Đa đề nghị xem xét kỷ luật các đơn vị chậm trễ, rồi cũng chẳng ai bị kiểm điểm. Vừa qua, trong một văn bản nhận định tình hình những tháng đầu năm 94, Chính phủ đánh giá: “Rất nhiều bộ, ngành và tỉnh, thành phố chưa thực hiện nghiêm túc việc xây dựng phương án và đăng ký mức tiết kiệm chi tiêu theo nghị quyết của Quốc hội… Tình trạng lãng phí trong các cơ quan Nhà nước, kể cả trong sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản và chỉ tiêu hành chính sự nghiệp còn lớn nhưng không kiểm soát được”. Thế mà thái độ “không nghiêm túc” và “không kiểm soát được” ấy vẫn chưa phải chịu một sự trói buộc nào đủ sức để giữ kỷ cương, phép tắc!
Sự lỏng lẻo này, được đề cập nhiều lần và nhiều nơi, nhưng vẫn cứ tồn tại, như một thách đố, phải chăng do các đồng chí đứng đầu các cơ quan hành pháp thiếu kiên quyết? Theo giải trình của Chính phủ, cơ chế xử lý cán bộ còn nhiều vướng mắc. Chẳng hạn, “việc điều tra các vụ án tham nhũng, buôn lậu rất phức tạp