Uncategorized

Vai trò của dinh dưỡng dự phòng

Những thành tựu lớn của khoa học dinh dưỡng cuối thế kỷ XIX và trong thế kỷ XX đã lần lượt phát hiện vai trò các yếu tố thiết yếu của thức ăn đối với cơ thể và xây dựng một chế độ ăn hợp lý nhằm phòng ngừa sự thiếu hụt các yếu tố thiết yếu đó. Nhờ sự phát hiện vitamin C đã loại trừ bệnh scorbut là căn bệnh từng nguy hiểm một thời với các thủy thủ, sự phát hiện vitamin B1 đã góp phần thanh toán bệnh tê phù ở nhiều nước mà gạo xay xát trắng là thức ăn cơ bản. Ngày nay nhân loại vẫn đang cần nỗ lực để đẩy lùi suy dinh dưỡng do thiếu protein năng lượng (PEM), các bệnh do thiếu vitamin A, thiếu máu do thiếu sắt (Fe), thiếu iod và vấn đề thiếu kẽm (Zn) cũng đang từng bước được chú ý.
Hiện nay dinh dưỡng học bao gồm nhiều bộ môn khoa học liên quan tới thực phẩm, các chất dinh dưỡng và các thành phần khác trong thực phẩm, các con đường mà cơ thể sử dụng để duy trì các chức phận sinh lý và nâng cao sức khỏe. Dinh dưỡng học cộng đồng quan tâm đến vấn đề sức khỏe xã hội của dinh dưỡng, chẩn đoán các vấn đề sức khỏe cộng đồng và các giải pháp cải thiện.
Ngày nay, dinh dưỡng hợp lý được thừa nhận như là một yếu tố chủ chốt để giữ gìn và nâng cao sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, hạ thấp tỉ lệ tử vong. Các nghiên cứu về dinh dưỡng đang tiếp tục chứng minh rằng chế độ ăn có vai trò chính trong phòng ngừa bệnh tật. Sự thật, theo thống kê của tổ chức Y tế thế giới có đến một nửa số tử vong của những người dưới 65 tuổi là do những bệnh mà chế độ ăn có vai trò chính. Các trường hợp tử vong sớm đó có thể phòng ngừa được thông qua một chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe hợp lý. Điều đó đã tạo điều kiện cho sự ra đời một hướng nghiên cứu và hành động quan trọng của dinh dưỡng học thời kỳ hiện đại, đó là lĩnh vực dinh dưỡng dự phòng.
Dinh dưỡng dự phòng là một lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng của dinh dưỡng học nhằm tìm hiểu mối liên quan giữa chế độ ăn với bệnh tật, đặc biệt là các bệnh mạn tính và đề ra được các giải pháp can thiệp (bao gồm chế độ ăn, bổ sung và tăng cường các vi chất vào thực phẩm) nhằm phòng ngừa các bệnh đó (22,34,36).
Sự phục hưng về kinh tế kèm theo sự gia tăng các bệnh mạn tính không lây ở nhiều nước châu u sau thế chiến thứ hai đã làm cho người ta để ý đến vai trò các nhân tố dinh dưỡng của tình hình.